Εγκαταστάσεις

Πρωτοποριακός εξαερισμός από την Wegger

Papafili Mills Wegger
Μύλοι Παπαφίλη

Σύστημα εξαερισμού της Wegger.

Ελάχιστες αλευροβιομηχανίες ανά τον κόσμο διαθέτουν τόσο προηγμένο σύστημα εξαερισμού.​