Πιστοί στην Παράδοση
Σταθεροί στις Αξίες μας

Ο Αθανάσιος Παπαφίλης, ο παππούς των σημερινών μετόχων, ξεκινά με το τέλος του πολέμου τη δημιουργία ενός πετρόμυλου στο χωριό Αγγελόκαστρο Κορινθίας με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.

1946

Ο πετρόμυλος μετατρέπεται σε κυλινδρόμυλο με δυναμικότητα 300 κιλών την ώρα και δύο άτομα στη παραγωγή.

1960

Αναλαμβάνει τη διοίκηση της επιχείρησης ο Ιωάννης Παπαφίλης, η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε Ο.Ε. με την επωνυμία «Ι.ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»

1969

Μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας στα Ίσθμια Κορινθίας (θέση Κυρά Βρύση) και γίνεται μετατροπή της σε Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.». Πραγματοποιείται επένδυση 50 εκατ. δρχ. και δημιουργείται πλέον ένας σύγχρονος κυλινδρόμυλος 80 tn/24h. Αρχίζει η μαζική παραγωγή κλασικών αλεύρων αρτοποιίας και οι πωλήσεις επεκτείνονται και στους γειτονικούς νομούς Αττικής και Αργολίδας.

1982

Αρχίζει η υλοποίηση νέας επένδυσης και η παρουσία των προϊόντων της εταιρείας επεκτείνεται και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Νότιας, Δυτικής και Νησιωτικής Ελλάδας, με την παρουσία πωλητών και αντιπροσώπων στα περισσότερα σημεία.

1990

Η εταιρία αγοράζει οικόπεδο έκτασης 30 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή των Ισθμίων, θέση Καλαμάκι, για τη δημιουργία σύγχρονου αλευρόμυλου γερμανικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χρήσης λιμανιού.

1996

Κατασκευή κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νέου μύλου παραγωγής αλεύρων από σκληρό σιτάρι, γερμανικής τεχνολογίας (BUHLER) δυναμικότητας 135 tn/24h στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας.

1998

Εισαγωγή της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.». Τον Οκτώβριο του 1999 δημιουργείται το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης.

1999

Η εταιρεία πιστοποιείται με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 και με σύστημα HACCP ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων της (Hazard Analysis and Critical Control Points).

 

2000

Απόσχιση του Βιομηχανικού Κλάδου της εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.»

2001

Δημιουργία Υποκαταστήματος στη Λάρισα. Κατασκευή σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων.

2002

Ολοκληρώνεται η κατασκευή 6 Μεταλλικών Σιλό στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 17.000 τόνων. Η εταιρεία αναβαθμίζει τη πιστοποίηση κατά ISO σε 9001/2000.

2003

Ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με την κατασκευή της νέας παραγωγικής μονάδας αλεύρων από μαλακό σίτο δυναμικότητας 300 tn/24h. Η νέα επένδυση ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής αλεύρων.

2006

Επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται η μονάδα παραγωγής του σκληρού μύλου και παράλληλα τοποθετούνται 5 καινούργια αποθηκευτικά σιλό σταριού χωρητικότητας συνολικά 13.500 tn. Επιπλέον δημιουργείται καινούργια αποθήκη 3.600 τμ στην οποία εγκαθίσταται και μονάδα παραγωγής pellet.

2009

Δημιουργία τρίτου υποκαταστήματος στην Ήπειρο στη θέση Λούρος Πρεβέζης σε ιδιόκτητη κτιριακή εγκατάσταση. Toποθέτηση νέας μονάδας μικρο-συσκευασίας για την παραγωγή καταναλωτικών σιμιγδαλιών και αλεύρων ολικής άλεσης.

2010

Εγκατάσταση καθαριστήριου για τον Προκαθαρισμό της Πρώτης ύλης (Σιταριού) από ξένες ύλες, προ της αποθήκευσης στα σιλό, δυναμικότητας 150 tn/h. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος προμειγμάτων (pre-mix) για τη δημιουργία προμειγματων, πρόσθετων αλεύρου.

2013

Εγκατάσταση πρότυπου ξηραντηρίου σιμιγδαλιού για την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2015

Επέκταση της γραμμής μικροσυσκευασίας με την προσθήκη νέας μονάδας συσκευασίας.

2016

Εγκατάσταση νέας αυτόματης γραμμής δειγματοληψίας της πρώτης ύλης στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

2017

Κατασκευάζονται 4 νέες μεταλλικές κυψέλες στην τελική γραμμή φόρτωσης χύμα αλεύρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

2018

Εκσυγχρονίζεται το σύστημα αυτόματου ελέγχου όλης της μονάδας παραγωγής του εργοστασίου ( σύστημα MERCURY του οίκου BUHLER ).

2019

 • Κατασκευάζεται νέο μεταλλικό κτίριο με ενσωματωμένες κυψέλες για την αποθήκευση υποπροϊόντων με μεγαλύτερη αποθηκευτική δυνατότητα.
 • Γίνεται εκσυγχρονισμός των παλιών κυψελών και τοποθετείται μια νέα γραμμή τροφοδοσίας Α΄ και Β΄ υλών με παράλληλη γραμμή ανάμειξης τελικών προϊόντων .

2021

Ολοκληρώνεται η νέα γραμμή παραγωγής αλεύρων μαλακού σίτου δυναμικότητας 150 την/24  του οίκου BUHLER.

2022

 • Εξοπλίζεται ο τομέας της παραγωγής με υπερσύγχρονο σύστημα εξαερισμού του οίκου WEGER.
 • Επεκτείνεται η γραμμή μικροσυσκευασίας με την τοποθέτηση μιας επιπλέον μηχανής εξειδικευμένης συσκευασίας .

2023

 • Εγκαθίσταται νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μας του οίκου BUHLER.
 • Κατασκευάζεται νέα αποθήκη για την αποθήκευση υποπροϊόντων σε μορφή pellets.
 • Τοποθετείται Φ/Β σύστημα 1 ΜW στα πλαίσια του προγράμματος NET METERING.

2024

Ο Αθανάσιος Παπαφίλης, ο παππούς των σημερινών μετόχων, ξεκινά με το τέλος του πολέμου τη δημιουργία ενός πετρόμυλου στο χωριό Αγγελόκαστρο Κορινθίας με τη μορφή ατομικής επιχείρησης.

1946

Ο πετρόμυλος μετατρέπεται σε κυλινδρόμυλο με δυναμικότητα 300 κιλών την ώρα και δύο άτομα στη παραγωγή.

1960

Αναλαμβάνει τη διοίκηση της επιχείρησης ο Ιωάννης Παπαφίλης, η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε Ο.Ε. με την επωνυμία «Ι.ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»

1969

Μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας στα Ίσθμια Κορινθίας (θέση Κυρά Βρύση) και γίνεται μετατροπή της σε Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.». Πραγματοποιείται επένδυση 50 εκατ. δρχ. και δημιουργείται πλέον ένας σύγχρονος κυλινδρόμυλος 80 tn/24h. Αρχίζει η μαζική παραγωγή κλασικών αλεύρων αρτοποιίας και οι πωλήσεις επεκτείνονται και στους γειτονικούς νομούς Αττικής και Αργολίδας.

1982

Αρχίζει η υλοποίηση νέας επένδυσης και η παρουσία των προϊόντων της εταιρείας επεκτείνεται και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Νότιας, Δυτικής και Νησιωτικής Ελλάδας, με την παρουσία πωλητών και αντιπροσώπων στα περισσότερα σημεία.

1990

Η εταιρία αγοράζει οικόπεδο έκτασης 30 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή των Ισθμίων, θέση Καλαμάκι, για τη δημιουργία σύγχρονου αλευρόμυλου γερμανικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χρήσης λιμανιού.

1996

Κατασκευή κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νέου μύλου παραγωγής αλεύρων από σκληρό σιτάρι, γερμανικής τεχνολογίας (BUHLER) δυναμικότητας 135 tn/24h στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας.

1998

Εισαγωγή της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.». Τον Οκτώβριο του 1999 δημιουργείται το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης.

1999

Η εταιρεία πιστοποιείται με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 και με σύστημα HACCP ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων της (Hazard Analysis and Critical Control Points).

 

2000

Απόσχιση του Βιομηχανικού Κλάδου της εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.»

2001

Δημιουργία Υποκαταστήματος στη Λάρισα. Κατασκευή σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων.

2002

Ολοκληρώνεται η κατασκευή 6 Μεταλλικών Σιλό στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 17.000 τόνων. Η εταιρεία αναβαθμίζει τη πιστοποίηση κατά ISO σε 9001/2000.

2003

Ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με την κατασκευή της νέας παραγωγικής μονάδας αλεύρων από μαλακό σίτο δυναμικότητας 300 tn/24h. Η νέα επένδυση ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής αλεύρων.

2006

Επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται η μονάδα παραγωγής του σκληρού μύλου και παράλληλα τοποθετούνται 5 καινούργια αποθηκευτικά σιλό σταριού χωρητικότητας συνολικά 13.500 tn. Επιπλέον δημιουργείται καινούργια αποθήκη 3.600 τμ στην οποία εγκαθίσταται και μονάδα παραγωγής pellet.

2009

Δημιουργία τρίτου υποκαταστήματος στην Ήπειρο στη θέση Λούρος Πρεβέζης σε ιδιόκτητη κτιριακή εγκατάσταση. Toποθέτηση νέας μονάδας μικρο-συσκευασίας για την παραγωγή καταναλωτικών σιμιγδαλιών και αλεύρων ολικής άλεσης.

2010

Εγκατάσταση καθαριστήριου για τον Προκαθαρισμό της Πρώτης ύλης (Σιταριού) από ξένες ύλες, προ της αποθήκευσης στα σιλό, δυναμικότητας 150 tn/h. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος προμειγμάτων (pre-mix) για τη δημιουργία προμειγματων, πρόσθετων αλεύρου.

2013

Εγκατάσταση πρότυπου ξηραντηρίου σιμιγδαλιού για την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2015

Επέκταση της γραμμής μικροσυσκευασίας με την προσθήκη νέας μονάδας συσκευασίας.

2016

Εγκατάσταση νέας αυτόματης γραμμής δειγματοληψίας της πρώτης ύλης στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου.

2017

Κατασκευάζονται 4 νέες μεταλλικές κυψέλες στην τελική γραμμή φόρτωσης χύμα αλεύρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

2018

Εκσυγχρονίζεται το σύστημα αυτόματου ελέγχου όλης της μονάδας παραγωγής του εργοστασίου ( σύστημα MERCURY του οίκου BUHLER ).

2019

 • Κατασκευάζεται νέο μεταλλικό κτίριο με ενσωματωμένες κυψέλες για την αποθήκευση υποπροϊόντων με μεγαλύτερη αποθηκευτική δυνατότητα.
 • Γίνεται εκσυγχρονισμός των παλιών κυψελών και τοποθετείται μια νέα γραμμή τροφοδοσίας Α΄ και Β΄ υλών με παράλληλη γραμμή ανάμειξης τελικών προϊόντων .

2021

Ολοκληρώνεται η νέα γραμμή παραγωγής αλεύρων μαλακού σίτου δυναμικότητας 150 την/24  του οίκου BUHLER.

2022

 • Εξοπλίζεται ο τομέας της παραγωγής με υπερσύγχρονο σύστημα εξαερισμού του οίκου WEGER.
 • Επεκτείνεται η γραμμή μικροσυσκευασίας με την τοποθέτηση μιας επιπλέον μηχανής εξειδικευμένης συσκευασίας .

2023

 • Εγκαθίσταται νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μας του οίκου BUHLER.
 • Κατασκευάζεται νέα αποθήκη για την αποθήκευση υποπροϊόντων σε μορφή pellets.
 • Τοποθετείται Φ/Β σύστημα 1 ΜW στα πλαίσια του προγράμματος NET METERING.

2024

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε κάθε τομέα της παραγωγικής διαδικασίας με γνώμονα το τρίπτυχο
Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή.

Η υιοθέτηση αυτών των αρχών φέρνει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζομένους της αλευροβιομηχανίας "Μύλοι Παπαφίλη"

Ποιότητα

 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Μείωση του κόστους παραγωγής
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Ασφάλεια

 • Δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
 • Μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • Προστασία της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων
 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Υγιεινή

 • Δημιουργία ενός υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Προστασία από ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία
 • Βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων
 • Αύξηση της παραγωγικότητας

Αναβαθμίζουμε συνεχώς τον εξοπλισμό μας και πλέον συμπορευόμαστε με τους καλύτερους παγκοσμίως.

 • Σιμιγδαλόμυλος παραγωγής αλεύρων και σιμιγδαλιών από σκληρό σιτάρι δυναμικότητας 200 tn/24h
 • Μύλος παραγωγής αλεύρων από μαλακό σιτάρι δυναμικότητας 500 tn/24h
 • Η αποθηκευτική ικανότητα του σίτου φτάνει έως και τους 50.000 tn με προκαθαρισμό και δυνατότητα ψύξης για τη σωστή διατήρησή του
 • Στα 3 τμήματα mixing plan δημιουργούμε ειδικά προϊόντα pre-mix και μείγματα πυτιρούχων αλεύρων με νέες συνταγές για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και των πελατών
 • 4 μονάδες μικροσυσκευασίας
 • Τμήμα συσκευασίας και παλετοποίησης σάκων
 • Σιλό φόρτωσης χύμα προϊόντων και υποπροϊόντων
 • Αποθηκευτικοί χώροι 10.000 τ.μ.
 • 12 σιλοφόρα φορτηγά Ι.Χ για μεταφορά χύμα προϊόντων
 • 12? φορτηγά Ι.Χ για τη μεταφορά σάκων και συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες για την κάλυψη μακρινών αποστάσεων με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών.
 • 3 υποκαταστήματα στη Βόρεια, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα
 • Συνεργασία με αντιπροσώπους και ειδικοί συνεργάτες για την κάλυψη της νησιώτικης Ελλάδας

Από το 1946 είναι πολλοί οι συνεργάτες που συνέπλευσαν μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά για την υποστήριξή σας!