Έλεγχος & Ασφάλεια

Ποιοτικοί έλεγχοι

Η εφαρμογή ενός προγράμματος ποιότητας με καταγεγραμμένες διαδικασίες, με έμφαση στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (OPRP και CCP), αποτελεί την απόλυτη προσέγγιση για την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μας. Η τακτική διενέργεια μικροβιολογικών ελέγχων για την παρακολούθηση και την πρόληψη της προσβολής από έντομα, σε συνδυασμό με τους συνεχείς φυσικοχημικούς και ρεολογικούς ελέγχους, μαρτυρά δέσμευση για την υψηλή ποιότητα.

Τα οφέλη από την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος είναι:

 • Συνεχής βελτίωση: Η τακτική παρακολούθηση και η καταγραφή δεδομένων επιτρέπουν τον εντοπισμό τυχόν αδυναμιών και την υλοποίηση βελτιώσεων στις διαδικασίες.
 • Αυξημένη ασφάλεια: Η τήρηση των OPRP και CCP διασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας.
 • Μείωση σφαλμάτων: Η τυποποίηση των διαδικασιών μειώνει τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους.
 • Αυξημένη ικανοποίηση πελατών: Η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας οδηγεί σε ικανοποιημένους πελάτες και ενισχύει την φήμη της επιχείρησης.
 • Συμμόρφωση με κανονισμούς: Η τήρηση καταγεγραμμένων διαδικασιών διευκολύνει την συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ποιότητας, φροντίζουμε να:

 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας στις διαδικασίες παραγωγής ώστε να κατανοεί την σημασία της τήρησής τους.
 • Διατηρούμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την υποβολή αναφορών για τυχόν προβλήματα ή προτάσεις βελτίωσης.
 • Αναθεωρουμε τακτικά το πρόγραμμά ποιότητας για να διασφαλίσουμε ότι παραμένει ενημερωμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης.

Η υιοθέτηση ενός ισχυρού προγράμματος ποιότητας με έμφαση στα OPRP και CCP αποτελεί μια τη μεγαλύτερη επένδυση για την μακροπρόθεσμη επιτυχία της "Μύλοι Παπαφίλη".

Υγιεινή και ασφάλεια

Στη "Μύλοι Παπαφίλη" δίνουμε έμφαση στην Υγιεινή υιοθετόντας πρακτικές όπως:

 • Χρήση βαφής εποξικής ρητίνης: Η βαφή εποξικής ρητίνης στα δάπεδα εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις, τριβές και δύσκολες συνθήκες, διευκολύνοντας τον καθαρισμό και αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηρίων.
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής: Η σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Σύγχρονες μέθοδοι απεντόμωσης: Η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων απεντόμωσης διασφαλίζει την υγιεινή του χώρου παραγωγής χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.
 • Κατάλληλος ρουχισμός εργαζομένων: Η παροχή ειδικού ρουχισμού στους εργαζομένους παραγωγής αποτρέπει την μόλυνση των προϊόντων.
 • Τήρηση μέτρων ασφάλειας: Η τήρηση των μέτρων ασφάλειας και προστασίας διασφαλίζει την ακεραιότητα των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία της παραγωγής.

Αυτές οι πρακτικές ενισχύουν την αξιοπιστία της εταιρείας και διασφαλίζουν στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα Μύλοι Παπαφίλη παράγονται με υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.

Επιπλέον, η εταιρεία επενδύει και στα ακόλουθα βήματα για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την δέσμευσή της στην υγιεινή:

 • Εκπαίδευση: Η τακτική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων διασφαλίζει την συνεπή τήρηση των διαδικασιών.
 • Πιστοποιήσεις: Η απόκτηση πιστοποιήσεων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων από αναγνωρισμένους οργανισμούς ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρείας προς τους καταναλωτές.
 • Διαφάνεια: Η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας χτίζει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και τους διαβεβαιώνει για την ποιότητα των προϊόντων.

Συνολικά, η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη υιοθετεί υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης και η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών διασφαλίζουν ότι η εταιρεία παραμένει στην πρωτοπορία του κλάδου.