78

χρόνια

155

άτομα προσωπικό

Ευκαιρία καριέρας

Θες να έρθεις κι εσύ στην οικογένεια της εταιρείας Μύλοι Παπαφίλη ;

Είμαστε μια εταιρεία που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνει την ποικιλομορφία στο εργατικό δυναμικό μας. Αναζητούμε ταλαντούχα άτομα με πάθος για να ενταχθούν στην ομάδα μας και να συμβάλλουν στην επιτυχία μας.

Η μεγάλη μας οικογένεια

οι άνθρωποί μας

Η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη δίνει μεγάλη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό της, θεωρώντας το ως τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της.

Εξειδικευμένο προσωπικό:

  • Διαθέτουμε 155 εργαζόμενους, καλύπτοντας όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την παραγωγή, διαχείριση και προώθηση των προϊόντων μας.
  • Κάθε θέση εργασίας στελεχώνεται από άριστα καταρτισμένα άτομα, με τα απαραίτητα πτυχία, δικαιολογητικά και προϋπηρεσία.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό:

  • Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη και την ευημερία της εταιρείας.
  • Εκτιμούμε και επιβραβεύουμε την αφοσίωση, την εργατικότητα και την ομαδικότητα των εργαζομένων μας.
  • Παρέχουμε ευκαιρίες εξέλιξης και κατάρτισης, ενθαρρύνοντας την εξατομικευμένη ανάπτυξη και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων.

Συνοψίζοντας, η Μύλοι Παπαφίλη υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, συνδυάζοντας την υψηλή εξειδίκευση με την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων.

Στόχος μας:

  • Να διατηρήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ατομική και συλλογική ανάπτυξη.
  • Να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.
  • Να χτίσουμε μια ισχυρή και διαρκή σχέση εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους μας.