Επίσκεψη 2ου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πειραιά

Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδευσής και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Πειραιά. Οι μαθητές του τμήμ...

Continue reading