Πιστοί στους πελάτες μας
Σταθεροί στις αξίες μας


1946

Ο Αθανάσιος Παπαφίλης, ο παππούς των σημερινών μετόχων, ξεκινά με το τέλος του πολέμου τη δημιουργία ενός πετρόμυλου στο χωριό Αγγελόκαστρο Κορινθίας με τη μορφή ατομικής επιχείρησης

1960

Ο πετρόμυλος μετατρέπεται σε κυλινδρόμυλο με δυναμικότητα 300 κιλών την ώρα και δύο άτομα στη παραγωγή

1969

Αναλαμβάνει τη διοίκηση της επιχείρησης ο Ιωάννης Παπαφίλης, η ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε Ο.Ε. με την επωνυμία «Ι.ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»

1982

Μεταφέρεται η έδρα της εταιρείας στα Ίσθμια Κορινθίας (θέση Κυρά Βρύση) και γίνεται μετατροπή της σε Α.Ε. με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.». Πραγματοποιείται επένδυση 50 εκατ. δρχ. και δημιουργείται πλέον ένας σύγχρονος κυλινδρόμυλος 80 tn/24h. Αρχίζει η μαζική παραγωγή κλασικών αλεύρων αρτοποιίας και οι πωλήσεις επεκτείνονται και στους γειτονικούς νομούς Αττικής και Αργολίδας

1990

Αρχίζει η υλοποίηση νέας επένδυσης και η παρουσία των προϊόντων της εταιρείας επεκτείνεται και σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Νότιας, Δυτικής και Νησιωτικής Ελλάδας, με την παρουσία πωλητών και αντιπροσώπων στα περισσότερα σημεία

1996

Η εταιρία αγοράζει οικόπεδο έκτασης 30 στρεμμάτων στη βιομηχανική περιοχή των Ισθμίων, θέση Καλαμάκι, για τη δημιουργία σύγχρονου αλευρόμυλου γερμανικής τεχνολογίας, με δυνατότητα χρήσης λιμανιού

1998

Κατασκευή κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων νέου μύλου παραγωγής αλεύρων από σκληρό σιτάρι, γερμανικής τεχνολογίας (BUHLER) δυναμικότητας 135 tn/24h στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας

1999

Εισαγωγή της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.». Τον Οκτώβριο του 1999 δημιουργείται το Υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης

2000

Η εταιρεία πιστοποιείται με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 και με σύστημα HACCP ελέγχου ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων της (Hazard Analysis and Critical Control Points)


2001

Απόσχιση του Βιομηχανικού Κλάδου της εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.» και απορρόφησή του από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.»

2002

Δημιουργία Υποκαταστήματος στη Λάρισα. Κατασκευή σύγχρονου κτιριακού συγκροτήματος γραφείων

2003

Ολοκληρώνεται η κατασκευή 6 Μεταλλικών Σιλό στη θέση Καλαμάκι Κορινθίας συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 17.000 τόνων. Η εταιρεία αναβαθμίζει τη πιστοποίηση κατά ISO σε 9001/2000

2006

Ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση όλων των παραγωγικών διαδικασιών με την κατασκευή της νέας παραγωγικής μονάδας αλεύρων από μαλακό σίτο δυναμικότητας 300 tn/24h. Η νέα επένδυση ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής αλεύρων

2009

Επεκτείνεται και εκσυγχρονίζεται η μονάδα παραγωγής του σκληρού μύλου και παράλληλα τοποθετούνται 5 καινούργια αποθηκευτικά σιλό σταριού χωρητικότητας συνολικά 13.500 tn. Επιπλέον δημιουργείται καινούργια αποθήκη 3.600 τμ στην οποία εγκαθίσταται και μονάδα παραγωγής pellet

2010

Δημιουργία τρίτου υποκαταστήματος στην Ήπειρο στη θέση Λούρος Πρεβέζης σε ιδιόκτητη κτιριακή εγκατάσταση. Toποθέτηση νέας μονάδας μικρο-συσκευασίας για την παραγωγή καταναλωτικών σιμιγδαλιών και αλεύρων ολικής άλεσης

2013

Εγκατάσταση καθαριστήριου για τον Προκαθαρισμό της Πρώτης ύλης (Σιταριού) από ξένες ύλες, προ της αποθήκευσης στα σιλό, δυναμικότητας 150 tn/h. Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος προμειγμάτων (pre-mix) για τη δημιουργία προμειγματων, πρόσθετων αλεύρου

2015

Εγκατάσταση πρότυπου ξηραντηρίου σιμιγδάλης για την εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2016

Επέκταση της γραμμής μικροσυσκευασίας με την προσθήκη νέας μονάδας συσκευασίας.

2017

Εγκατάσταση νέας αυτόματης γραμμής δειγματοληψίας της πρώτης ύλης στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου.