Οικονομικά στοιχεία

 

Γραφήματα και χρηματοοικονομικοί δείκτες που καλύπτουν τομείς όπως κύκλος εργασιών, πωλήσεις, επενδύσεις


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Οικονοµική χρήση 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 11.7% 6.2% 7.1% 8.0% 4.5% 4.4%
Δείκτης Οικονοµικής Αυτάρκειας 295.4% 348.7% 493.4% 422.3% 719.1% 818.0%
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας 744.4% 602.3% 651.7% 491.7% 881.1% 880.3%


ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ανά οικονομικό έτος)
46484


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2015

39565


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2014

39767


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2013

41025


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2012

38850


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2011

31095


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2010

31120


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2009

41017


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2008

30619


Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

2007ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επενδύσεις
Γραμμική τάση επενδύσεων

Οικονοµική χρήση200720082009201020112012201320142015Σύνολο
Επενδύσεις7282.5914.5041.7241601.1151.59526345513.135
ΠοσάΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώΕυρώ

Τρόπος χρηματοδότησης: Ίδια Κεφάλαια