Απασχολούμε 120 άτομα προσωπικό.
Τους σεβόμαστε όλους και φροντίζουμε γι’αυτούς

Η εταιρεία «Μύλοι Παπαφίλη» διαθέτει στο ενεργό δυναμικό της όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες για τη σωστή δομή και προώθηση των προϊόντων της. Ξεκινούμε από το κομμάτι της παραγωγής έως και τη διοίκηση με τον αριθμό των εργαζομένων να φτάνει συνολικά τους 120. Όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν στην εταιρεία υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πτυχία και προϋπηρεσίες.

Φροντίζουμε επίσης να είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι με την ελληνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα στα θέματα ασφάλειας εργασίας. Πιστεύουμε ότι η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα δεν είναι μόνο μια υποχρεωτική νομοθετική απαίτηση αλλά ο σημαντικότερος παράγοντας της επιχείρησής μας.

Συντηρούμε το εργοστάσιο και το μηχανολογικό εξοπλισμό μας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ελέγχουμε την πιστή εφαρμογή όλων των ασφαλιστικών διατάξεων, εξασφαλίζοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση δημιουργίας κινδύνου.