ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στα πλαίσια της Εταιρικής – κοινωνικής ευθύνης, η Εταιρία μας ανανέωσε το πρόγραμμα σπουδών, των καταρτιζόμενων της ειδικότητας <Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικης> του Δ.Ι.Ε.Κ. Κορίνθου-Λουτρακίου στο πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μας, για το Δ’ εξάμηνο 2019.