ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Η Εταιρία Μύλοι Παπαφίλη, ο Πρόεδρος της και όλο το ανθρώπινο δυναμικό, σας εύχονται Καλές γιορτές με υγεία και ευτυχία !!!!