Εκπαίδευση Πυρασφάλειας

Πραγματοποιήθηκε στους χώρους της εταιρίας μας εκπαίδευση σχετικά με την πυρασφάλεια

Πραγματοποιήθηκε στους χώρους της εταιρίας μας εκπαίδευση σχετικά με την πυρασφάλεια.