Από το 1946 έως σήμερα, η εταιρία συνεχώς εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της,
προκειμένου να ανταπεξέρχεται στις πολλαπλές απαιτήσεις των πελατών της

 • Σιμιγδαλόμυλος παραγωγής αλεύρων και σιμιγδαλιών από σκληρό σιτάρι δυναμικότητας 200 tn/24h
 • Μύλος παραγωγής αλεύρων από μαλακό σιτάρι δυναμικότητας 300 tn/24h
 • Η αποθηκευτική ικανότητα του σίτου φτάνει έως και τους 48.000 tn με προκαθαρισμό και δυνατότητα ψύξης για τη σωστή διατήρησή του
 • Στα 3 τμήματα mixing plan δημιουργούμε ειδικά προϊόντα pre-mix και μείγματα πυτιρούχων αλεύρων με νέες συνταγές για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και των πελατών
 • 3 μονάδες μικροσυσκευασίας
 • Τμήμα συσκευασίας και παλετοποίησης σάκων
 • Σιλό φόρτωσης χύμα προϊόντων και υποπροϊόντων
 • Αποθηκευτικοί χώροι 5.500 τ.μ.
 • 6 σιλοφόρα φορτηγά Ι.Χ για μεταφορά χύμα προϊόντων
 • 8 φορτηγά Ι.Χ για τη μεταφορά σάκων και αρκετά συνεργαζόμενα Δ.Χ. για την κάλυψη μακρινών αποστάσεων
 • 3 υποκαταστήματα στη Βόρεια, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα
 • Συνεργασία με αντιπροσώπους για την κάλυψη της νησιώτικης Ελλάδας