Η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι το πρωταρχικό μας μέλημα

Ποιοτικοί έλεγχοι

Ακολουθείται πρόγραμμα ποιότητας και καταγεγραμμένες διαδικασίες και ταυτόχρονα δίνεται βαρύτητα στα προαπαιτούμενα (OPRP) και κρίσιμα (CCP) σημεία ελέγχου. Κάνουμε διαρκώς μικροβιολογικούς ελέγχους για την παρακολούθηση και την αποφυγή ανάπτυξης εντόμων.Με τους συνεχείς φυσικοχημικούς και ρεολογικούς ελέγχους πιστοποιούμε την ποιότητά μας.

Υγιεινή και ασφάλεια

Έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα υγιεινής φροντίζουμε οι εγκαταστάσεις μας να είναι πάντα καθαρές. Τα δάπεδα είναι βαμμένα με εποξεικές βαφές για να είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις , τριβές και δύσκολες εν γένει συνθήκες. Τηρούμε ευλαβικά όλους τους κανόνες υγιεινής κι ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους απεντόμωσης, που όμως είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι εργαζόμενοι της παραγωγής είναι κατάλληλα ντυμένοι με ειδικό ρουχισμό που τους προσφέρει η εταιρεία. Η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη και το προσωπικό της τηρεί επίσης όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας προκειμένου να φτάνουν στα χέρια σας τα προϊόντα μας τέλεια.
Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 22000