Νέα θέση εργασίας για Πωλητή/τρια

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Πωλητή/τρια στις περιοχές Ν. Ηλείας και Ζάκυνθο

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Πωλητή/τρια για την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

Ειδικότερα:

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Πωλητή/τρια για την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της στις περιοχές Ν. Ηλείας και Ζάκυνθο.
Επιθυμητά προσόντα:

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου
• Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων στον κλάδο τροφίμων και αποδεδειγμένη εμπειρία πωλήσεων Β2Β
• Ομαδικότητα, Άριστη οργανωτική και διαπραγματευτική ικανότητα
• Καλή γνώση Η/Υ και ΜsOffice
• Αγγλικά καθώς και πτυχίο στο κλάδο τροφίμων, Μάρκετινγκ κλπ. θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προσόντα.

Η εταιρεία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.