Νέα θέση εργασίας για Πωλητή/τρια με έδρα Θεσσαλία

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Πωλητή/τρια με έδρα την Θεσσαλία

Η αλευροβιομηχανία Μύλοι Παπαφίλη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Πωλητή/τρια με έδρα τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων για την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

Επιθυμητά προσόντα:

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου
• Εργασιακή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων στον κλάδο τροφίμων και αποδεδειγμένη εμπειρία πωλήσεων Β2Β
• Ομαδικότητα, Άριστη οργανωτική και διαπραγματευτική ικανότητα
• Καλή γνώση Η/Υ και ΜsOffice
• Αγγλικά καθώς και πτυχίο στο κλάδο τροφίμων, Μάρκετινγκ κλπ. θα θεωρηθούν ιδιαίτερα προσόντα.

Η εταιρεία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.